Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja


Tietosuojaseloste:

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Fitkat/Kati Karinharju

Y-tunnus: 2282622-5

Osoite: Eteläranta 2D as 30

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

Sähköpostiosoite: tietosuoja@karinharju.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sama kuin rekisterinpitäjä

3. Tietosuojavastaava

Sama kuin rekisterinpitäjä

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Valmennuksien, ja hyvinvointipalvelujen yhteydenottoihin vastaamiseen, sekä asiakassuhteen luomiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö 

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.